ИМАТЕ ПРАШАЊЕ?

Најверојатно и некој друг се запрашал истото што и вие!

SureCheck frequently asked questions
SureCheck frequently asked questions

ИМАТЕ ПРАШАЊЕ?

Најверојатно и некој друг се запрашал истото што и вие!

Surecheck тестовите за бременост гарантираат преку 99% точност од првиот ден од циклусот. Доколку добиете позитивен резултат, и доколку и втората линија е бледо обоена, бидете сигурни дека сте бремени. Сепак, можно е да добиете позитивен резултат и да дознаете подоцна дека веќе не сте бремени (може да добиете негативен резултат по повторна проверка или вашиот циклус може да започне). Природната загуба во текот на првите неколку недели на бременост, позната како „загуба во рана бременост“, за жал не е невообичаена.

Surecheck® може да се употреби уште на првиот ден на доцнење на циклусот, во било кој период од денот.

Ако циклусот ви е нередовен, Surecheck® тестот може да го направите 19 дена по денот кога мислите дека е можно да сте зачнале. Ако резултатот е негативен, може да го повторите тестот за 48 часа.

Бледа втора линија значи дека сте бремена.

  • Внесување на одредени лекови кои може да влијаат на резултатите.
  • Ако Surecheck® се искористи во првите 8 недели по породување или по абортусот, можен е лажно позитивен резултат, заради резидуалната концентрација на хормоно hCG во телото. Ако сте загрижени, обратете се кај лекар да ви го протолкува резулатот.
  • Внесувањето многу течности може да ја намали концентрацијата на хормонот hCG во урината и со тоа да влијае на резултатот. Апчиња за контрацепција, антибиотици, аналгетици (лекови против болка) и алкохол не влијаат на резултатот.

Не. Сите резултати по 10-та минута треба да бидат занемарени.

Не. Отстапувањата во хемискиот состав на примерокот на урина и влажноста на просторијата може да предизвикаат појавување на вертикална лента или розова позадина. Ова нема да влијае на резултатите од тестот

Резултатот од тестот посочуваше дека сум бремена, но по повторно тестирање, добив резултат дека не сум бремена или ми започнал циклусот? Што значи ова?

Surecheck тестовите за бременост гарантираат преку 99% точност од првиот ден од циклусот. Доколку добиете позитивен резултат, и доколку и втората линија е бледо обоена, бидете сигурни дека сте бремени. Сепак, можно е да добиете позитивен резултат и да дознаете подоцна дека веќе не сте бремени (може да добиете негативен резултат по повторна проверка или вашиот циклус може да започне). Природната загуба во текот на првите неколку недели на бременост, позната како „загуба во рана бременост“, за жал не е невообичаена.

КОГА МОЖЕ ДА ГО НАПРАВАМ ТЕСТОТ?

Surecheck® може да се употреби уште на првиот ден на доцнење на циклусот, во било кој период од денот.

ИМАМ НЕРЕДОВЕН ЦИКЛУС. КАКО ДА УТВРДАМ КОГА ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАМ ТЕСТОТ?

Ако циклусот ви е нередовен, Surecheck® тестот може да го направите 19 дена по денот кога мислите дека е можно да сте зачнале. Ако резултатот е негативен, може да го повторите тестот за 48 часа.

ШТО ДА НАПРАВАМ АКО ЛИНИЈАТА ВО ПОЛЕТО ЗА ТЕСТ (Т) Е МНОГУ БЛЕДА?

Бледа втора линија значи дека сте бремена.

КОИ РИКУРМАНИ МОЖЕ ДА ВЛИЈААТ НА РЕЗУЛТАТОТ?

Внесување на одредени лекови кои може да влијаат на резултатите. Ако Surecheck® се искористи во првите 8 недели по породување или по абортусот, можен е лажно позитивен резултат, заради резидуалната концентрација на хормоно hCG во телото. Ако сте загрижени, обратете се кај лекар да ви го протолкува резулатот. Внесувањето многу течности може да ја намали концентрацијата на хормонот hCG во урината и со тоа да влијае на резултатот. Апчиња за контрацепција, антибиотици, аналгетици (лекови против болка) и алкохол не влијаат на резултатот.

Дали резултатите од тестот може да се толкуваат по повеќе од 10 минути?

Не. Сите резултати по 10-та минута треба да бидат занемарени.

За време на тестирањето, во ПРЕДЕЛОТ КАДЕ СЕ ОТЧИТУВА РЕЗУЛТАТОТ ВО ПОЗАДИНА Се појавУВА розова боја и вертикална лента. Има ли причина за загриженост?

Не. Отстапувањата во хемискиот состав на примерокот на урина и влажноста на просторијата може да предизвикаат појавување на вертикална лента или розова позадина. Ова нема да влијае на резултатите од тестот

I am raw html block.
Click edit bu

Резултатот од тестот посочуваше дека сум бремена, но по повторно тестирање, добив резултат дека не сум бремена или ми започнал циклусот? Што значи ова?

Surecheck тестовите за бременост гарантираат преку 99% точност од првиот ден од циклусот. Доколку добиете позитивен резултат, и доколку и втората линија е бледо обоена, бидете сигурни дека сте бремени. Сепак, можно е да добиете позитивен резултат и да дознаете подоцна дека веќе не сте бремени (може да добиете негативен резултат по повторна проверка или вашиот циклус може да започне). Природната загуба во текот на првите неколку недели на бременост, позната како „загуба во рана бременост“, за жал не е невообичаена.

КОГА МОЖЕ ДА ГО НАПРАВАМ ТЕСТОТ?

Surecheck® може да се употреби уште на првиот ден на доцнење на циклусот, во било кој период од денот.

ИМАМ НЕРЕДОВЕН ЦИКЛУС. КАКО ДА УТВРДАМ КОГА ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАМ ТЕСТОТ?

Ако циклусот ви е нередовен, Surecheck® тестот може да го направите 19 дена по денот кога мислите дека е можно да сте зачнале. Ако резултатот е негативен, може да го повторите тестот за 48 часа.

ШТО ДА НАПРАВАМ АКО ЛИНИЈАТА ВО ПОЛЕТО ЗА ТЕСТ (Т) Е МНОГУ БЛЕДА?

Бледа втора линија значи дека сте бремена.

КОИ РИКУРМАНИ МОЖЕ ДА ВЛИЈААТ НА РЕЗУЛТАТОТ?

Внесување на одредени лекови кои може да влијаат на резултатите.
Ако Surecheck® се искористи во првите 8 недели по породување или по абортусот, можен е лажно позитивен резултат, заради резидуалната концентрација на хормоно hCG во телото. Ако сте загрижени, обратете се кај лекар да ви го протолкува резулатот.
Внесувањето многу течности може да ја намали концентрацијата на хормонот hCG во урината и со тоа да влијае на резултатот.
Апчиња за контрацепција, антибиотици, аналгетици (лекови против болка) и алкохол не влијаат на резултатот.

Дали резултатите од тестот може да се толкуваат по повеќе од 10 минути?

Не. Сите резултати по 10-та минута треба да бидат занемарени.

За време на тестирањето, во ПРЕДЕЛОТ КАДЕ СЕ ОТЧИТУВА РЕЗУЛТАТОТ ВО ПОЗАДИНА Се појавУВА розова боја и вертикална лента. Има ли причина за загриженост?

Не. Отстапувањата во хемискиот состав на примерокот на урина и влажноста на просторијата може да предизвикаат појавување на вертикална лента или розова позадина. Ова нема да влијае на резултатите од тестот

tton to change this html