KUR TE TESTOHENI ME SURECHECK?

Kohëzgjatja minimale nëse cikli i periudhës është 21 ditë. Maksimumi 33 ditë.