SHATZANË
JO SHTATZANË

Leximi i rezultateve në kasetën tuaj të Surecheck është i shpejtë dhe i lehtë! Testet tona mund të bëhen kudo – duke ju lejuar intimitetin dhe besueshmërinë e plotë në rezultate të sakta.

SureCheck Cassette How To Read the results
SureCheck Cassette How To Read the results

SHATZANË
JO SHTATZANË

Leximi i rezultateve në kasetën tuaj të Surecheck është i shpejtë dhe i lehtë! Testet tona mund të bëhen kudo – duke ju lejuar intimitetin dhe besueshmërinë e plotë në rezultate të sakta.

1.

Shpërndani 3-4 pika të mostrës tuaj të urinës në mostër mirë. Vendoseni provën në një sipërfaqe te sheshte, me dritaren e rezultatit të ngritur lart.

2.

Duhet të ketë ngjyrë rozë duke lëvizur nëpër dritaren e rezultatit – kjo tregon që testi po funksionon.

3.

Shikoni rezultatin brenda 3 minutave.

SHTATZANË

Nëse jeni shtatzanë, atëherë dy vija me ngjyrë duhet të shfaqen në dritaren e provës. Ju lutemi vini re që edhe nëse njëra vijë është më e lehtë se tjetra – kjo tregon akoma një rezultat POZITIV(SHTATZANË).

Shihni profesionistin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse keni një rezultat pozitiv.

JO SHTATZANË

Nëse nuk jeni shtatzanë, atëherë dritarja e rezultateve do të shfaqë vetëm një vijë me ngjyrë.

Ju lutemi vini re se një rezultat negativ / jo shtatzanë gjithashtu mund të shfaqet nëse e keni bërë testin shumë herët ose nëse nuk ka mjaftueshëm hormon të hCG te dukshëm në urinën tuaj. Ju lutemi bëni një provë tjetër brenda disa ditësh për të konfirmuar.