POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică are scopul de a vă informa cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul nostru web, ne contactați sau vă abonați la buletinul nostru informativ. Vă asigurăm că protecția datelor dvs. personale este importantă pentru noi și dorim să vă informăm cu privire la domeniul de aplicare și scopurile prelucrării datelor, precum și cu privire la drepturile dvs. și la perioada de stocare a informațiilor. 

Cine suntem noi 

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este Unicoms Switzerland GmbHSofia Branch UIC: 204642513, cu sediul și adresa de administrare la 118 Bulgaria blvd., 1618 Sofia, Bulgaria, reprezentată de Damyan Damyanov, denumită în continuareCompania„, „Operatorul„, „Noi„, „Ne„. 

Puteți contacta Operatorul prin e-mail la adresa: [email protected]. 

În calitate de operator de date, ne angajăm să prelucrăm și să protejăm datele dvs. cu caracter personal în calitate de persoană fizică, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR), precum și cu prezenta Politică de confidențialitate. Vă rugăm să o citiți cu atenție și să vă familiarizați cu drepturile dvs. 

Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Puteți vizita site-ul nostru web fără a furniza date cu caracter personal pentru a-l accesa. Colectăm date cu caracter personal numai dacă le furnizați dvs.  

Când ne contactați 

Atunci când ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru web, folosim adresa de e-mail pe care ne-o furnizați, iar atunci când ne contactați prin telefon, numărul dvs. de telefon și orice alte informații pe care alegeți în mod voluntar să le furnizați în mesajul dvs.  

Când vă abonați la buletinul nostru informativ 

Atunci când vă abonați la buletinul nostru informativ, vă dați în mod voluntar consimțământul pentru ca noi să folosim e-mailul dvs. în scopul de a vă trimite buletinul nostru informativ cu cele mai recente noutăți și oferte. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona făcând clic pe linkul de dezabonare disponibil în fiecare e-mail pe care îl primiți. 

În ce scopuri prelucrăm datele dvs. personale 

Fie că aveți o întrebare despre produsul nostru, doriți să ne oferiți feedback sau doriți să ne contactați din orice alt motiv, vom utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru a procesa cererea dvs. și pentru a vă răspunde. 

E-mailul dvs. este utilizat în scopuri de marketing direct în cazul în care ați optat pentru newsletter-ul nostru.  

Pe ce bază prelucrăm datele dvs. personale 

Dacă decideți să comunicați cu noi sau să vă abonați la buletinul nostru informativ, prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs. neechivoc. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. 

În cazul în care adresați întrebări cu privire la un anumit produs sau reclamații cu privire la un produs/serviciu pe care l-ați achiziționat, atunci prelucrăm datele dvs. în scopul îndeplinirii contractelor sau al luării de măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract. 

În cazul procedurilor oficiale, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopuri legate de urmărirea intereselor noastre legitime.  

În anumite cazuri, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale. 

Folosim cookie-uri 

Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre, folosim cookie-uri, prin intermediul cărora putem colecta date cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre utilizarea și gestionarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile 

Funcționarea automatizării procesului decizional 

Nu luăm decizii automate cu privire la datele dvs. personale.  

Cu cine împărtășim datele dvs. personale 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate unor terțe părți pentru a atinge scopurile pentru care le prelucrăm.  

În acest sens, furnizăm datele dvs. cu caracter personal unor subcontractanți, cum ar fi furnizorii de servicii de găzduire, companiile de asistență IT și alți parteneri și furnizori de servicii. De asemenea, este posibil să furnizăm datele dvs. unor companii care ne furnizează servicii juridice și contabile. 

De asemenea, datele dvs. personale pot fi furnizate autorităților guvernamentale în legătură cu procedurile oficiale. 

Am pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile. Putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu categoriile de destinatari de mai sus, dar numai dacă aceștia au luat măsurile de protecție și măsurile necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate. 

 

 

Pentru cât timp prelucrăm datele dvs. personale 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pentru cea mai scurtă perioadă necesară îndeplinirii scopurilor urmărite sau pentru perioadele prevăzute de lege, dacă este cazul. 

Datele prelucrate pe baza consimțământului dvs. vor fi păstrate până când îl retrageți sau pentru o perioadă mai scurtă.  

În cazul în care suntem obligați prin lege să păstrăm oricare dintre datele dvs., le vom păstra pentru perioada cerută de legea aplicabilă. 

Linkuri către site-uri web ale unor terțe părți 

Site-ul nostru web, buletinele noastre informative și informațiile și comunicările pe care vi le trimitem prin e-mail pot conține uneori linkuri către site-uri web ale unor terțe părți. Datele cu caracter personal pe care le furnizați prin vizitarea acestor site-uri web nu fac obiectul acestei politici de confidențialitate, iar prelucrarea datelor dvs. personale de către aceste site-uri web nu este responsabilitatea noastră.  

Dacă accesați linkul către alte site-uri web, vă rugăm să aveți în vedere că acestea au propriile politici de confidențialitate care stabilesc modul în care sunt colectate și prelucrate informațiile dvs. atunci când vizitați respectivele site-uri web. 

Cum asigurăm securitatea datelor dvs. 

Suntem conștienți de cât de important este ca datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate și protejate în mod corespunzător, motiv pentru care am pus în aplicare măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele personale care, printre altele, asigură respectarea principiilor care stau la baza prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.  

Care sunt drepturile dvs. 

Aveți următoarele drepturi, pe care le puteți exercita în orice moment: 

  • Dreptul la informare 

Aveți dreptul de a fi informat, în momentul în care datele dvs. personale sunt colectate, cu privire la datele pe care le colectăm, cine le va prelucra, în ce scopuri și din ce motive. 

  • Dreptul de acces 

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care le stocăm în legatură cu dvs. De asemenea, aveți dreptul de a solicita o copie gratuită a datelor dvs. personale care sunt prelucrate.     

  • Dreptul la rectificare 

Aveți dreptul de a vă corecta datele cu caracter personal pentru a le menține actualizate și exacte. 

  • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) 

Aveți dreptul de a solicita ca datele dvs. cu caracter personal să fie șterse odată ce acestea nu mai sunt necesare în scopul prelucrării sau odată ce motivele prelucrării au încetat. 

  • Dreptul la restricționarea prelucrării 

În anumite cazuri, aveți dreptul de a solicita o restricție permanentă sau temporară a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. 

  • Dreptul la portabilitate 

Puteți solicita să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat (de exemplu, în format digital), precum și transferul datelor dvs. către un alt operator desemnat de dvs., dacă acest lucru este posibil și fezabil.  

  • Dreptul de opoziție 

Aveți dreptul de a formula o obiecție motivată cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care le folosim pe baza unui interes legitim. Acest lucru ne va obliga să nu le mai utilizăm în viitor. 

  • Dreptul de a retrage consimțământul   

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământ, îl puteți retrage în orice moment. Astfel, suntem obligați să nu prelucrăm datele dvs. personale în viitor.  

  • Dreptul la recurs 

Mai multe informații despre autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal și datele de contact pot fi găsite aici. Dacă doriți să obțineți informații și datele de contact ale unei autorități de supraveghere din alt stat membru al UE, puteți trimite o cerere la adresa de e-mail de mai jos. 

Cum să vă exercitați drepturile 

Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta prin e-mail la adresa [email protected] sau trimițându-ne o notificare scrisă la Sofia, Bulgaria118 Bulgaria blvd.  După ce am verificat identitatea dvs., vom încerca să vă furnizăm informații pe baza cererilor dvs. în termen de 30 de zile de la primirea solicitării dvs. scrise și vom încerca să răspundem gratuit la cererile dvs. în legătură cu drepturile de mai sus, dar dacă cererile dvs. sunt în mod evident nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, atunci putem percepe o taxă rezonabilă pentru a acoperi costurile administrative de procesare a acestora și de furnizare de informații. 

Când putem schimba politica actuală 

Ne rezervăm dreptul de a schimba această Politică în orice moment prin actualizarea, completarea și modificarea acesteia. Modificările vor fi disponibile și obligatorii pentru dvs. atunci când politica actualizată va fi postată pe site-ul nostru web.