ТЕСТЪТ, КОЙТО Е ДО ВАС И С ВАС,
НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛТАТА
– ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, НАВСЯКЪДЕ

Нашите тестове са разработени със специалната технология Colloidal Gold, която гарантира 99% точност на резултата още в ПЪРВИЯ ДЕН на закъснението на цикъла.

Над 99% точност на резултата в първия ден на закъснението на цикъла.

Не са необходими пипета или чашка; прилага се директно в течаща урина.

Може да се направи по всяко време на деня.

Над 99% точност на резултата в първия ден на закъснението на цикъла.

Може да се направи по всяко време на деня.