opening photo
what is sex ed

С пубертета идва първото докосване до зрелостта и осъзнаването на собствената сексуалност. Това е невероятно важна част от израстването, която изисква състрадателно ръководство, за да се развие здравословна връзка със сексуалността.

Сексуалното образование обхваща широк спектър от теми като анатомия, репродуктивно здраве, съгласие, контрацепция, образ на тялото, сексуална ориентация, автономия на тялото и модели на здрави взаимоотношения. На едно ниво сексуалното образование учи хората за тяхната анатомия, възпроизвеждане и резултатите от незащитен секс. Обхваща избягване на бременност и полово предавани инфекции (ППИ), както и как да действаме в случаи на диагностицирани ППИ. Но това е само отправната точка.

Сексуалното образование е задължително и трябва да бъде достъпно за хора от всички възрасти, като се започне от юношеството и продължи през зрелостта. Онези, които не са получили сексуално образование, е вероятно да имат отрицателен първи опит със сексуални актове и партньори и са изправени пред по-висок риск от нежелана бременност, ППИ и сексуално насилие.

Успешно използваното сексуално образование носи многобройни социални ползи:

  • Отговорен е за намаляване на процента на случайни бременности чрез обучение относно различните форми на контрацептивни методи, налични на пазара,
  • Помага за предотвратяване на разпространението на полово предавани инфекции като хламидия, гонорея, сифилис, HPV и ХИВ и съветва срещу рисково сексуално поведение,
  • Осигурява по-задълбочено разбиране на анатомията на човека и дава практични съвети как да се грижи за сексуалното си здраве,
  • Подобрява комуникацията и уменията за вземане на решения и създава шаблон за безопасна, грижовна и здрава романтична връзка,
  • Насърчава съгласието и предотвратява сексуално насилие,
  • Справя се със стигмата около сексуалността и намалява срама, който е свързан с подобрено психично здраве, образ на тялото и самочувствие.
the many benefits of sex ed

Как Surecheck допринася за сексуалното образование

Албания, за да подпомогне техните дейности и да направи сексуалното образование по-достъпно.

Slide 1 Bulgaria
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

България, подобно на страните от Източна Европа, не предоставя сексуално образование в училищата като задължителна част от учебната програма...

Slide 2 Albania
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АЛБАНИЯ

Албания постигна значителни крачки във въвеждането на здравно и сексуално образование в своята образователна система от 1995 г...

Slide 3 Romania
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РУМЪНИЯ

В Румъния сексуалното образование все още е избираем предмет в училищата. Въпреки кампанията в продължение на две години...

Slide 4 Macedonia
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

По подобен начин на своите източноевропейски съседи, Северна Македония изостава, когато става въпрос за сексуално образование...