БРЕМЕННА
ИЛИ НЕ?

Разчитането на Вашия тест Surecheck Cassette е бързо и лесно! Можете да направите теста навсякъде, при пълна дискретност и да бъдете сигурни в резултата.

SureCheck Cassette How To Read the results
SureCheck Cassette How To Read the results

БРЕМЕННА
ИЛИ НЕ?

Разчитането на Вашия тест Surecheck Cassette е бързо и лесно! Можете да направите теста навсякъде, при пълна дискретност и да бъдете сигурни в резултата.

1.

Поставете 3-4 капки урина в отворчето. Сложете теста на равна повърхност с прозорчето нагоре.

2.

В прозорчето трябва да се вижда розов цвят, който се придвижва – това означава, че тестът работи.

3.

Резултатът ще се появи до 3-ата минута.

БРЕМЕННА СТЕ

Ако сте бременна, в прозорчето ще се появят две цветни линии. Дори и ако едната линия е по-светла от другата, това означава наличие на бременност.

Ако резултатът Ви е положителен, консултирайте се с Вашия лекар.

НЕ СТЕ БРЕМЕННА

Ако не сте бременна, тогава в прозорчето ще се вижда само ЕДНА цветна линия.

Не забравяйте, че отрицателен резултат (НЕ сте бременна) може да се отчете и когато тестът е направен прекалено рано или когато в урината не е налично достатъчно количество хормон hCG. Направете още един тест след няколко дни, за да потвърдите резултата.