TESTE ME SAKTËSI QË MUND TI BESONI
– KURDO, KUDO

Testet e Surecheck zhvillohen me teknologji të veçantë Colloidal Gold që garanton saktësi mbi 99% nga DITA E PARË pas vonesës së periodave.

Ofron saktësi mbi 99% nga dita 1 e vonesës së periodave.

Nuk ka nevojë të përdorni pipetë ose enë – i lehtë për t’u përdorur kudo.

Mund të përdoret në çdo moment të ditës

Ofron saktësi mbi 99% nga dita 1 e vonesës së periodave.

Mund të përdoret në çdo moment të ditës