CONDIȚII DE UTILIZARE

Acest site („Site”) vă este pus la dispoziție de către UniComs Elveția GmbH („UniComs”), Bahnhofplatz,6300 Zug, Elveția.

Următoarele condiții de utilizare reglementează accesul dvs. de utilizare a Site-ului. Condițiile concrete ar putea fi aplicate pentru un conținut, date, materiale sau informații concrete, conținute sau furnizate prin Site-ul („Conținut”), și pentru conținut, date, imagini, materiale sau informații, pe care le-ați putea încărca, furniza și/sau publica pe Site („Conținut de utilizator”) sau tranzacțiilor, încheiate prin intermediul prezentului Site. Condiții specifice ar putea fi complementare la aceste Condiții de utilizare , sau doar în cazurile în care este menționat în mod expres, ele ar putea înlocui prezentele Condiții de utilizare.

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

Prin accesarea sau utilizarea prezentului Site, dvs. cadeți de acord a vă obliga în mod legal cu Condițiile de utilizare și cu toate condițiile generale, conținute sau menționate aici sau cu orice condiții suplimentare, prezente pe acest Site. Dacă nu sunteți de acord cu toate aceste condiții, NU trebuie să accesați sau să utilizați prezentul Site.

MODIFICAREA CONDIȚIILOR

Aceste Condiții ar putea fi modificate de către UniComs în orice moment. Modificările respective aduse Condițiilor de utilizare intră în vigoare după publicarea acestora. Continuarea accesării sau utilizării Site-ului după asemenea publicare va fi considerată ca o acceptare a acestor modificări. Vă recomandăm a vizualiza în mod regulat toate termenele și condițiile aplicabile.

UniComs își rezervă dreptul a înceta funcționarea sau a aduce modificări sau actualizări Site-ului cu privire la conținutul său în orice moment fără avertizare. UniComs își rezervă dreptul în orice moment a delimita imediat, a refuza sau a înceta accesul oricăror persoane la Site fără preaviz, indiferent de motiv și la discreția sa.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Datele cu caracter personal, care sunt furnizate sau colectate prin sau în legătură cu Site-ul, vor fi folosite numai în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, aceste Condiții de utilizare de asemenea fiind subiectul Politicii de confidențialitate, publicate pe acest Site.

RENUNȚARE LA RESONSABILITATE

TOATE INFORMAȚIILE (INCUSIV, DAR NU LIMITAT LA, TEXTE, IMAGINI, GRAFICE, LINKURI ȘI ALTE MATERIALE) PE DE SITE SUNT FURNIZATE „ÎN FORMĂ ÎN CARE SUNT” ȘI „ÎN MODUL ÎN CARE SUNT DISPONIBILE”. UNICOMS ȘI SOCIETĂȚILE SALE AFILIATE, SUCURSALE, SOCIETĂȚI ASOCIATE, PARTENERI, LICENȚIATORI, LICENȚIAȚI ȘI FURNIZORI DE BRANDURI COMERCIALE PRIN PREZENTĂ RENUNȚĂ LA RESPONSABILITATE ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE, DE DECLARAȚII SAU GARANȚII DE ORICE TIP, DIRECTE SAU INDIRECTE, INCLUSIV GARANȚII PENTRU PROPRIETĂȚI COMERCIALE, EXPLOATABILITATE PENTRU ANUMITE SCOPURI, NEÎNCĂLCĂRI SAU LEGATE DE FUNCȚIONAREA ACESTUI SITE, CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL DE UTILIZATOR.

Acest site este public. Nu publicați informații confidențiale pe acest site.

Unicoms și societățile sale afiliate, sucursale, societăți asociate, parteneri, licențiatori, licențiați de branduri comerciale și furnizori nu sunt responsabili pentru întreruperi sau omisiuni datorate conexiunii de Internet, serviciilor de rețea sau de hosting și nu garantează că Site-ul sau serviciile care permit accesibilitatea acestui Site sau a comunicațiilor electronice, trimise de UniComs, nu conțin virusuri sau alte elemente dăunătoare.

Toate materialele, descărcate sau primite printr-o altă modalitate prin utilizarea prezentului site, sunt realizate pe riscul și la discreția dvs. Purtați responsabilitate individuală pentru orice defectare a sistemului dvs. informatic sau pentru pierderea datelor în urma descărcării oricărui tip de asemenea materiale.

PREZENTUL SITE ȘI INFORMAȚIILE FURNIZATE ÎN CADRUL ACESTUIA NU ÎNLOCUIESC CONSULTAREA MEDICALĂ DE CĂTRE UN MEDIC. NU UTILIZAȚI ACEST SITE ȘI INFORMAȚIILE FURNIZATE PRIN ACESTA PENTRU AUTODIAGNOSTICARE ȘI/SAU  AUTOTRATAMENT. ÎNTOTDEUNA CONSULTAȚI MEDICUL DVS. CU PRIVIRE LA PROBLEMELE MEDICALE EVENTUALE. ORICE INFORMAȚII, LEGATE DE SĂNĂTATEA, PREZENTATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE, AU DOAR UN CARACTER INFORMAȚIONAL ȘI NU TREBUIE FOLOSITE ÎN LOCUL CONSULTĂRILOR FURNIZATE DE CĂTRE UN MEDIC. REFERIREA LA INFORMAȚII CONȚINUTE ÎN ACEST SITE ESTE PE RISCUL DVS.

ASISTENT ȘI CONȚINUT DE UTILIZATOR

Prin publicarea Conținutului de utilizator al Site-ului, inclusiv imagini și povești personale, dvs. cadeți de acord că materialul este potrivit, constructiv și adecvat și nu conține aspecte, care ar putea fi considerate neconforme legii sau improprii pentru publicare din alte considerente, inclusiv dar nu limitat la elemente, care (1) ar putea fi defăimătoare sau dăunătoare pentru dvs. sau pentru alte persoane sau organizații; (2) ar putea provoca daune unor persoane sau bunuri, sau altfel a defăima sau hărțui alte persoane sau organizații, (3) ar putea încălca unele drepturi legale ale unor persoane (inclusiv dreptul la confidențialitate sau publicitate), (4) informații care sunt pornografice, necenzurate, obscene, vulgare, amenințătoare, (5) provocative d.p.d.v. cultural, etnic sau prin altă modalitate sau (6) propun sau îndeamnă spre o activitate ilegală.

Afirmați, declarați și garantați că Conținutul de utilizator, inclusiv imaginele și poveștile, prezentate pe Site, nu încalcă drepturile materiale ale altor persoane, inclusiv dar nu limitat la dreptul de autor, secret comercial, design, alte drepturi de proprietate intelectuală sau orice obligații de confidențialitate.

Afirmați și cadeți de acord că orice idee, publicații, discuți sau alt Conținut de utilizator al dvs., furnizat de dvs. pe Site, care nu este obiect de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, ar putea fi folosit de orice alt asociat gratuit sau ca referință.

Prin prezenta furnizați firmei UniComs, societăților sale afiliate, sucursalelor, societăților asociate licențiatorilor de mărci comerciale sau alți parteneri de pe glob, o licență irevocabilă, gratuită, neexclusivă, supusă licențierii și transferabilă pentru utilizarea, reproducerea, elaborare de opere derivate, distribuirea, prezentarea publicului, difuzarea și publicarea Conținutul de utilizator, inclusiv imaginile și poveștile personale furnizate de dvs. pe site-ul acesta și în alte rețele sociale sau în alte materiale de marketing, reclamă și relații cu publicul ale UniComs, în orice modalitate și prin orice mijloace de informare în masă.

Purtați responsabilitate pentru Conținutul dvs. de utilizator, inclusiv imagini și povești personale, și de consecințele în urma postării, trimiterii și/sau publicării acestora. UniComs poate, dar nu se obligă a examina și urmări Conținutul de utilizator înainte și/sau după trimitere. Dvs. declarați că pentru noi este imposibil a supraveghea sau revizui întregul Conținut de utilizator. Fără limite, UniComs, societățile sale afiliate, sucursalele, societățile asociate, partenerii, licențiatori, licențiați ai brandurilor comerciale și furnizorii nu vor și nu pot purta responsabilitate pentru acuratețea, completitudinea, calitatea sau validitatea Conținutului de utilizator, publicat de către părți terțe pe Site.

UniComs nu suportă Conținutul de utilizator, nici opiniile, recomandările sau sfaturile exprimate în cadrul acestuia. UniComs renunță în mod expres la orice responsabilitate privind Conținutul de utilizator, inclusiv imaginile și poveștile personale.

UniComs deține dreptul individual și posibilitatea în orice moment a edita și/sau a îndepărta imagini, mesaje, povești sau orice alt Conținut de utilizator, care este nepotrivit, incorect sau prin orice mod încalcă aceste Condiții de utilizare, din orice motive, fără preaviz sau acord și numai la discreția sa. Fiecărui utilizator, care consideră că Conținutul de utilizator publicat este nepotrivit sau incorect, îi este recomandat a contacta UniComs imediat la următoarea adresă electronică: [email protected]. După primirea unei asemenea notificări, vom depune toate diligențele rezonabile pentru a întreprinde  acțiunile, pe care le vom considera necesare într-o perioadă de timp rezonabilă. Întrucât aceasta este un proces manual, vă comunicăm faptul că există probabilitatea de a nu putea îndepărta sau edita un conținut de utilizator concret.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

ÎN NICI UN CAZ UNICOMS SAU SOCIETĂȚILE SALE AFILIATE, SUCURSALELE, SOCIETĂȚILE ASOCIATE, PARTENERII, LICENȚIATORII, LICENȚIAȚII BRANDURILOR COMERCIALE ȘI FURNIZORII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, PEDEPSIBILE, INTENȚIONATE, ACCIDENTALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, CARE REZULTĂ, AU APĂRUT SAU SUNT LEGATE DE ACCESUL, UTILIZAREA SAU  IMPOSIBILITATEA DE ACCES SAU DE UTILIZARE A PREZENTULUI SITE, PENTRU CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL DE UTILIZATOR, INCLUSIV IMAGINI ȘI POVEȘTI PERSONALE, CHIAR DACĂ UNICOMS AU FOST ÎNȘTIINȚAȚI PRIVIND PROBABILITATEA DE ASEMENEA DĂUNARE, ÎN MĂSURĂ ÎN CARE ACESTE DAUNE NU AU APĂRUT ÎN URMA UNEI FRAUDE SAU PREZENTĂRII INCORECTE DE CĂTRE UNICOMS.

Dacă locuiți într-o altă țară sau județ, în care niciuna din excepțiile sau limitările de responsabilitate menționate mai sus sau din refuzurile de garanție menționate mai sus nu sunt admise, aceste excepții sau limitări nu se vor referi la dvs., ci doar în măsură în care aceste excepții sau delimitări nu sunt admise. În aceste cazuri, aceste excepții sau delimitări se limitează la gradul maxim posibil, permis de legislația aplicabilă.

CONȚINUTUL PERSOANELOR TERȚE / SOFTWARE

UniComs nu poartă nici o responsabilitate pentru conținutul oricărui site, aflat în proprietatea unor persoane terțe, care ar putea fi afișat sau conectat cu Site-ul prin hiperlink, indiferent dacă acest hiperlink este furnizat de Site-ul sau de o persoană terță în conformitate cu Condițiile de utilizare. Orice link de pe acest site spre un alt site nu reprezintă aprobarea acestui site și nu se reprezintă apreciere sau garanție cu privire la acuratețea, actualitatea sau adecvarea conținutului site-ului, spre care Site-ul ar putea furniza link, prin urmare noi nu ne asumăm nici o responsabilitate.

DREPT DE AUTOR ȘI BRANDURI COMERCIALE

Dreptul de autor și toate drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi asupra Conținutului,  furnizate de către UniComs, societățile sale afiliate, sucursalele, societățile asociate, partenerii, licențiatorii, licențiații brandurilor comerciale și/sau alți parteneri, software de utilizare și publicare pe Site, colectarea datelor Site-ului și colectarea datelor Site-ului și ordinea, succesiunea și ordonarea acestui site, aparțin grupului de companii UniComs și/sau licențiatorii brandului său comercial, alți parteneri sau licențiați. Toate drepturile asupra Conținutului, care nu sunt menționate în mod expres aici, sunt rezervate.

Surecheck este un brand comercial înregistrat al grupului de companii UniComs.

Surecheck și restul brandurilor comerciale înregistrate ale UniComs și filialelor și societăților sale afiliate sunt active importante ale grupului de companii UniComs și societăților sale afiliate. Utilizarea corectă a acestor branduri comerciale este importantă și trebuie să respectați instrucțiunile UniComs la retrimiterea produselor și serviciilor companiei noastre.

Utilizarea și înregistrarea brandului Surecheck este păstrată exclusiv grupului nostru de companii. NU ați putea înregistra, nici a utiliza denumirea unei firme, a unui domeniu sau unei alte denumiri , instrucțiuni sau descrieri, în care participă denumirea Surecheck sau orice altă denumire asemănătoare acesteia, sau denumire care conține o parte din denumirea Surecheck sau care include un alt brand comercial înregistrat, aflat în proprietatea grupului de companii UniComs, sucursalelor și societăților sale asociate.

DREPTURI DE PROPRIETATE ASUPRA SITE-ULUI

Acest site este public și orice informații, furnizate în cadrul acestuia sunt considerate neconfidențiale. Dvs. afirmați că orice prezentare de invenții, incluse în Conținutul de utilizator publicat de dvs., reprezintă „publicarea“ acestei invenții, conform legislației aplicabile din domeniul brevetelor.

Dvs. afirmați că orice Conținut de utilizator, publicat și/sau discutat pe Site, ar putea fi obiectul unor brevete, drepturi de autor, branduri comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală ale UniComs,  societăților sale afiliate, licențiatorilor de branduri comerciale, altor parteneri și persoane terțe. Dacă intenționați a folosi idei, planuri, propuneri sau soluții ale unui alt Conținut de utilizator, publicat de site, dvs. sunteți responsabil pentru întreprinderea pasurilor respective privind clarificarea drepturilor de proprietate intelectuală înainte de a proceda la exploatare.

DESPĂGUBIRE ȘI ELIBERARE DE RESPONSABILITATE

Sunteți de acord a despăgubi și a elibera de responsabilitate UniComs, societățile sale afiliate, sucursalele, societățile asociate, licențiatorii de branduri comerciale, alți parteneri și furnizori și toți funcționarii, administratorii, angajații, asociații, reprezentanții legali, mandatarii, moștenitorii și succesorii în drepturi împotriva oricăror daune, obligații, cheltuieli și costuri (inclusiv onorarii de avocați și profesionali și costuri judiciare ocazionate în mod rezonabil), care ar putea apare în urma publicării conținutului sau transmiterea oricăror mesaje, date, materiale sau un alt Conținut de utilizator, inclusiv imagini și povești personale, pe care le furnizați Site-ului, sau pentru orice încălcare a acestor Condiții de utilizare din partea dvs. În cazuri de plângeri sau de acțiuni judiciare provenite de la mesaje sau de alt Conținut de utilizator, inclusiv imagini și povești personale, publicate de dvs., UniComs își rezervă dreptul de a dezvălui identitatea dvs. și orice alte informații, de care UniComs ar putea dispune cu privire la dvs.

La apariția unui litigiu între dvs. și unul sau mai mulți utilizatori, dvs. eliberați UniComs, societățile sale afiliate, sucursalele, societățile asociate, licențiatorii de branduri comerciale, alți parteneri și furnizori, precum și toți funcționarii, administratorii, angajații, asociații, reprezentanți legali, mandatari, moștenitori și succesori în drepturi, de orice acțiuni, pretenții și daune (reale și indirecte) de orice tip și natură, cunoscute și necunoscute, care decurg de la sau legate de asemenea litigii.

SUSPENDAREA SITE-ULUI

Deținem dreptul unic de a suspenda Site-ul sau orice parte a Site-ului din orice motive, oricând, fără avertizare sau acord. Nu purtăm responsabilitate sau obligația în legătură cu imposibilitatea de încărcare, păstrare sau ștergere a unui anumit Conținut și/sau Conținut de utilizator, furnizat pe Site.

PRODUSE

Site-ul ar putea conține trimiteri la produse și servicii concrete, care ar putea a fi nu accesibile (cu ușurință) în anumite state. Orice asemenea referire nu înseamnă, nici nu poate garanta că aceste produse sau servicii vor fi accesibile în orice moment în fiecare țară concretă. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de afaceri al UniComs pentru informații suplimentare.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Aceste Condiții de utilizare sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile din Elveția. Aplicarea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri  (CISG) din 11 aprilie 1980 este exclusă.

Dvs. cadeți de acord cu jurisdicția instanțelor din Elveția cu privire la orice litigii, acțiuni sau temei pentru inițierea unor procese, care decurg sau care se referă sau sunt legate de aceste Condiții de utilizare sau de utilizarea prezentului site, inclusiv orice litigii legate de prezența valabilității prezentelor Condiții de utilizare, în condiția în care sunteți de acord să trimiteți orice asemenea litigii, acțiuni sau temei pentru inițierea unor procese, în mod excepțional în fața instanțelor din Elveția.

INDEPENDENȚA CLAUZELOR

Dacă o clauză din aceste Condiții de utilizare este considerată nevalabilă sau neaplicabilă, aceasta clauză nevalabilă și neaplicabilă urmează a fi înlocuită cu o clauză aplicabilă, care corespunde la maxim obiectivului primei clauze, restul clauzelor rămânând în vigoare.

FĂRĂ DREPT DE REFUZ

Neaplicarea de către UniComs a unei părți din aceste Condiții de utilizare nu reprezintă renunțare la orice drept al UniComs, conform prezentelor Condiții de utilizare, indiferent dacă se referă la acțiuni din trecut sau viitoare ale oricărei persoane. Nici primirea oricăror mijloace din partea UniComs, nici referirea la orice persoană de acțiune din partea UniComs nu se Va considera renunțare la aceste Condiții de utilizare. Doar o renunțare de drept concretă, în formă scrisă, semnată de către reprezentantul împuternicit al UniComs va avea o forță juridică.

TITLURI

Titlurile secțiunilor din Condițiile de utilizare sunt prevăzute doar pentru confort și nu reprezintă o parte din ele, nici nu influențează oricum sensul sau interpretarea Condițiilor de utilizare.

Vă mulțumim pentru că v-ați alăturat site-ului nostru !