opening photo RO

Во Романија, сексуалното образование сè уште е изборен предмет во училиштата. И покрај кампањата во текот на две години за додавање на сексуалното образование како задолжителен предмет во училишната програма, Комората на пратеници во Романија во 2022 година воведе многу неповолен предлог-закон, кој го ограничува сексуалното образование на учениците од 8-мо одделение и погоре.

Страшната состојба на сексуалното образование во Романија бара итна акција за решавање на ова прашање и заштита на сексуалното и репродуктивното здравје на младите.

sex ed ro

SECS – Societatea de Educație Contraceptivă şi Sexuală (Друштво за контрацепција и сексуално образование) е невладина организација која ги брани и промовира здравјето и сексуалните и репродуктивните права како човекови права. Основана во 1990 година,

Surecheck соработува со SECS за да ги поттикне тинејџерите и младите поединци преку подобрување на нивното разбирање за сексуалното здравје, сексуално преносливите болести, репродуктивното здравје и планирањето на семејството. Заедно со реномирани романски гинеколози и психолози, објавуваме голем број информативни написи на две платформи – https://www.secs.ro/ и http://www.iqool.ro/– со јасна цел да понудиме корисни информации за младите луѓе во Романија со цел тие да ги добро информирани одлуки за нивната иднина.

Горди сме што нашиот уредувачки проект кој покрива различни теми, вклучително и плодноста, вообичаените митови за менструацијата, сексуалното насилство во дигиталните простори, употребата на дрога и емоционалната хигиена имаше влијание кај тинејџерите во Романија, собирајќи повеќе од 30.000 интеракции (лајкови, коментари, споделувања, зачувува) на платформите на социјалните медиуми.

Sexual education_RO_1
Slide 1 Bulgaria
СОСТОЈБАТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО БУГАРИЈА

Бугарија, слично како и нејзините соседи во Источна Европа, не обезбедува сексуално образование во училиштата како задолжителен...

Slide 2 Albania
СОСТОЈБАТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО АЛБАНИЈА

Албанија направи значителен напредок по воведувањето на предмети за здравје и сексуалното образование во својот образовен систем од 1995 година...

Slide 3 Romania
СОСТОЈБАТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РОМАНИЈА

Во Романија, сексуалното образование сè уште е изборен предмет во училиштата. И покрај кампањата во текот на две години...

Slide 4 Macedonia
СОСТОЈБАТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

На сличен начин како и нејзините источноевропски соседи, Северна Македонија заостанува кога станува збор за сексуалното образование...