AQ E LEHTË SA
NJË , DY ,TRE!

Testet tona janë krijuar posaçërisht për t’i bërë ato të thjeshtë dhe të lehtë për t’u përdorur!

 

AQ E LEHTË SA
NJË , DY ,TRE!

Testet tona janë krijuar posaçërisht për t’i bërë ato të thjeshtë dhe të lehtë për t’u përdorur!

1.

Hapni qeskën mbrojtëse të letrës menjëherë para përdorimit. Hiqni testin nga qeska.

2.

Urinoni në majën thithëse për 3-5
sekonda derisa të mbulohet
e gjithë maja.

3.

Lexoni rezultatin pas 5 minutash por jo më vonë se 30 minuta.

SHTATZANË

JO SHTATZANË

 

SI TE MOS
PERDORNI SURECHECK

A keni pyetje të tjera në lidhje me streamer?
Lexoni Pyetjet tona.