БРЕМЕННА ИЛИ НЕ?

Разчитането на Вашия тест Surecheck Streamer е бързо и лесно! Можете да направите теста навсякъде, при пълна дискретност и да бъдете сигурни в резултата.

SureCheck How To Read the results
SureCheck How To Read the results

БРЕМЕННА ИЛИ НЕ?

Разчитането на Вашия тест Surecheck Streamer е бързо и лесно! Можете да направите теста навсякъде, при пълна дискретност и да бъдете сигурни в резултата.

1.

След уриниране върху абсорбиращия край, върнете капачето обратно. Сложете теста на равна повърхност с прозорчето нагоре.

2.

В прозорчето трябва да се вижда розов цвят, който се придвижва – това означава, че тестът работи.

3.

Изчакайте няколко минути, преди да разчетете резултата (винаги след 5 минути, но не по-късно от 30 минути ).

БРЕМЕННА СТЕ

Ако сте бременна, в прозорчето ще се появят две розови линии. Дори и ако едната линия е по-светла от другата, това означава наличие на бременност.

Ако резултатът Ви е положителен, консултирайте се с Вашия лекар.

НЕ СТЕ БРЕМЕННА

Ако не сте бременна, тогава в прозорчето ще се вижда само ЕДНА розова линия.

Не забравяйте, че отрицателен резултат (не сте бременна) може да се отчете и когато тестът е направен прекалено рано или когато в урината не е налично достатъчно количество хормон hCG. Направете още един тест след няколко дни, за да потвърдите резултата.