opening photo AL

Албания постигна значителни крачки във въвеждането на здравно и сексуално образование в своята образователна система от 1995 г. насам, поставяйки страната пред другите страни от Източна Европа. Въпреки активното отблъскване от страна на консервативните сегменти на обществото и пречките пред адекватното финансиране, Албания като цяло постигна успех в институционализиране на подходящо за възрастта цялостно сексуално образование като част от учебната програма за 10- до 18-годишните в албанските училища.

THE WORK OF LOCAL ORGANISATIONS Albania

Най-големият източник на информация за сексуалното и репродуктивното здраве за младите албанци е безплатният онлайн портал Jotabu. Порталът предоставя навременна, задълбочена информация по цял спектър от теми от менструация и бременност до ППИ и как да ги предотвратим.

Порталът се реализира с помощта на „Гласът на младите” – сдружение с нестопанска цел, чиято основна мисия е да мобилизира и овласти младите хора чрез информираност, информация, застъпничество и лобистки услуги в областта на образованието, грижите, здравеопазването, и заетостта.

Surecheck сътрудничи и финансира проекта „Насърчаване на платформата за безопасност от SGBV сред младите хора в Албания“, който доведе до три еднодневни семинара, насочени към 18-24-годишните. Семинарите бяха организирани и проведени от Албанския център за население и развитие по хибриден модел, използващ както онлайн, така и офлайн ресурси.

Общо 80 младежи участваха в семинарите и научиха за правата си и как да предотвратят сексуалното насилие, основано на пола. Една от целите на проекта беше да достигне до възможно най-много хора от различни социални групи и произход, което беше направено успешно, тъй като хората от селските райони на Prograde съставляваха висок процент от участниците.

Ръководителят на семинара описа подробно различните човешки права с акцент върху правата за сексуално и репродуктивно здраве и разби различните форми на насилие, основано на пола, и как да ги идентифицираме. Тези презентации бяха придружени от казуси и специална сесия, насочена към мъжете.

the many benefits of sex ed
Slide 1 Bulgaria
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

България, подобно на страните от Източна Европа, не предоставя сексуално образование в училищата като задължителна част от учебната програма...

Slide 2 Albania
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АЛБАНИЯ

Албания постигна значителни крачки във въвеждането на здравно и сексуално образование в своята образователна система от 1995 г...

Slide 3 Romania
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РУМЪНИЯ

В Румъния сексуалното образование все още е избираем предмет в училищата. Въпреки кампанията в продължение на две години...

Slide 4 Macedonia
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

По подобен начин на своите източноевропейски съседи, Северна Македония изостава, когато става въпрос за сексуално образование...