opening photo MK

По подобен начин на своите източноевропейски съседи, Северна Македония изостава, когато става въпрос за сексуално образование. Задължителното сексуално образование е далеч от реалността в училищата в цялата страна. Разгръщането на тези класове остава частично и се очаква да приключи до 2025 г., когато незадължителното сексуално образование ще бъде достъпно във всички начални училища. Засега тези усилия се противопоставят и оспорват активно от Македонската православна църква.

THE WORK OF hera MK

HERA (Асоциация за здравно образование и изследвания) е водещата НПО в Северна Македония, работеща в областта на ХИВ и сексуалното и репродуктивно здраве и права. Първоначално функцията на HERA беше да осигури подобрено образование и лечение за ХИВ в Северна Македония, както и да предостави по-добри грижи за тези, диагностицирани с ХИВ.

Една от основните ценности на HERA е защитата на правото на жените на избор и достъп до безопасни услуги за аборт.

Surecheck се ангажира да насърчава приобщаващото сексуално образование относно репродуктивното здраве и права сред младите хора в Северна Македония. Surecheck влезе в партньорство с HERA по два проекта за предоставяне на млади хора и жени на практически образователни обучения и образователни сесии, провеждани в ромската младежка клиника „Искам да знам“.

Образователните сесии са специално насочени към момичета и жени от ромски произход (включително тези, които работят като секс работници), като се фокусират върху предотвратяването на бременност и контрацепцията.

Обученията по сексуално образование, от друга страна, се предлагат на млади хора от средните училища в Скопие и клиенти на пунктовете за предоставяне на услуги HERA.

Surecheck повишава видимостта чрез различни онлайн канали. Партньорството е видимо на уебсайта на HERA и промоционални публикации за обученията и образователните сесии, споделени чрез социалните медийни платформи на HERA като Facebook, Twitter и Instagram.

HOW SURECHECK SERVES THE CAUSE FOR SEX EDUCATION IN NORTH MACEDONIA
Slide 1 Bulgaria
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

България, подобно на страните от Източна Европа, не предоставя сексуално образование в училищата като задължителна част от учебната програма...

Slide 2 Albania
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АЛБАНИЯ

Албания постигна значителни крачки във въвеждането на здравно и сексуално образование в своята образователна система от 1995 г...

Slide 3 Romania
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РУМЪНИЯ

В Румъния сексуалното образование все още е избираем предмет в училищата. Въпреки кампанията в продължение на две години...

Slide 4 Macedonia
СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

По подобен начин на своите източноевропейски съседи, Северна Македония изостава, когато става въпрос за сексуално образование...